Det ska vi fira!

I 150 år har vi funnits där för varandra. Vi har hjälpt Siljansbygden att växa och Siljansbygden har hjälpt oss att växa. Utan våra kunder är vi ingenting och vi är väldigt stolta över vad vi har kunnat bidra med.Vi finns med hela livet. För oss är det självklart att visa vårt engagemang och göra samhällsnytta såväl i goda som dåliga tider.

Vi fyller 150 år, och vi vill fira hela Siljansbygden. På grund av rådande allvariga situation kring Covid-19 känns det mycket bra att kunna stödja bygdens föreningar med extra pengar.

Med anledning av de konsekvenser vi ser att coronaviruset får har vi valt att avsätta 1 500 000 kronor till särskilda stödinsatser inom föreningslivet i Siljansbygden.
Stödinsatserna ska stärka den allmänna samhällsutvecklingen och fokus ligger på kultur och idrott där verksamheten allvarligt påverkats av coronavirusets konsekvenser.

Sista dag för ansökan till Sparbankhjälpen var 20 september. Sökande föreningar meddelas svar senast 30 september.