Ersättningspolicy (pdf)
Policy för identifiering och hantering av intressekonflikter (pdf)
Policy för lämplighetsbedömningar (pdf)
Policy för behandling av personuppgifter (pdf)
Policy Styrelsens arbetsordning (pdf)
Policy för styrelsens kompetens och sammansättning (pdf)
Policy för Valberedningen i Leksands Sparbank (pdf)
Policy för värdepappersrörelse (pdf)

 

Uppdaterad 2019-06-11