Skip to content

Så jobbar vi mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism

Manshänder sitter och räknar ut pris på en miniräknare vid ett bord med tygprover på

Vi arbetar förebyggande för att förhindra att vi som bank används för penningtvätt - Anti Money Laundring (AML) - eller finansiering av terrorism. Två stora samhällsproblem som vi vill bidra till att minska. För att upptäcka penningtvätt samarbetar vi med ett flertal aktörer, bland annat andra banker, myndigheter och polisen. 

Vad är penningtvätt?

Penningtvätt eller försök till penningtvätt är kriminell verksamhet som inte sällan har internationella kopplingar. Rent tekniskt är det när man genom transaktioner och andra aktiviteter försöker få illegalt intjänade pengar att framstå som lagliga genom att försöka dölja ursprunget på dem.

De illegala pengarna kan komma från exempelvis narkotikaförsäljning, skattebrott eller korruption vilket man sedan försöker dölja genom att exempelvis få in pengarna på ett bankkonto där de sedan kan användas som vanliga pengar.

Vad är AML?

Anti Money Laundry - även kallat AML - är ett regelverk hjälper oss banker och finansbolag att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Det innebär i korthet att vi tar fram rutiner och system för att identifiera och kartlägga kunder som bryter mot regelverket. Övergripande ansvar för att se att vi banker följer reglerna har Finansinspektionen (FI).

Så arbetar vi med olika områden

Regler penningtvätt

Försök till penningtvätt och finansiering av terrorism är två komplexa områden som kräver stora krafttag och samarbete mellan banker, tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter - både nationellt och internationellt. Utöver samarbeten med andra aktörer har vi, som stöd i vårt förebyggande arbete, regler och en policy som vi arbetar utifrån.

Personer sitter vid ett mörkt bord med laptop, iphone och padda

Finansiering av terrorism

För att bankerna inte ska utnyttjas för finansiering av terrorism är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EUs sanktionslista. Vi bevakar officiella register över individer och organisationer som kan vara kopplade till terroristaktiviteter och vidtar åtgärder för att förhindra finansieringen av terrorism.
 

Person betalar med kort

Tips och råd

Låna inte ut ditt kontonummer till okända

För att kunna flytta pengar som stulits från personer som utsatts för internetbedrägerier eller andra typer av bedrägerier behöver bedragarna tillgång till existerande bankkonton. Genom annonser på webbplatser och via e-postmeddelanden luras svenska bankkunder att låna ut sina kontonummer. Den som lånar ut sitt kontonummer kan komma att medverka till en brottslig handling.
 

Young woman working reaching for tools

skyddar du ditt barn från att bli penningmålvakt

Kriminella försöker rekrytera ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. De luras, lockas eller tvingas att flytta, ta ut eller föra över pengar via sina bankkonton. Skydda ditt barn från att bli en penningmålvakt.

Mamma och barn sitter i köket och läser läxor

Vårt förebyggande arbete mot penningtvätt

  • Processer kring kundkännedom – när du blir kund, och även ibland när du är i kontakt med oss i övrigt, ställer vi frågor om dig och din ekonomi.
  • Våra rutiner, processer och system utvecklas hela tiden. Vi investerar också löpande i utbildning, kompetens och ny teknik för att stärka vårt arbeta att motverka och upptäcka penningtvätt.
  • Misstänkt penningtvätt eller försök till penningtvätt – som bank har vi ansvar för att upptäcka och förhindra misstänkt penningtvätt och rapportera dessa till Finanspolisen. Det är sedan polisen som utreder om det begåtts något brott.
  • Den utredda kunden – om det bedöms som nödvändigt kan vi se till att kunden i fråga lämnar banken.
  • Banksekretess – att vi har banksekretess betyder att vi har tystnadsplikt. Vi kan inte säga något om vem som är eller har varit kund hos oss. Detta garanterar att personliga uppgifter inte förs vidare. Vi får inte heller säga något om vem eller vilka som vi misstänker kan ha kopplingar till penningtvätt.
  • En koncernövergripande enhet har bildats inom banken, Anti-Financial Crime unit (AFC) som arbetar med att motverka penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägerier samt även cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. Enheten koordinerar internt initierade utredningar, ser över interna processer och rutiner samt ansvarar för samarbetet med ansvariga myndigheter inom området.