Hoppa till textinnehållet

Boutredningsman

Så här gör ni när dödsboet förvaltas av en boutredningsman.

  1. Bifoga förordnande från tingsrätten
  2. Information om hur arvet ska fördelas
    Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
    Blankett: Fördelning arvskifte
  3. Bolån
    Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter.
  4. Vid avslut av bankfack
    Bankfack avslutas på aktuellt kontor.
  5. Skicka till
    Swedbank Arvskifte
    FE 930
    107 77 Stockholm

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på 08- 58 59 82 34 på vardagar, klockan 08.00-16.00. (Vänligen observera att vi via detta nummer inte kan svara på juridiska frågor eller ge ekonomisk rådgivning.)