Hoppa till textinnehållet

Placera nu - få skräddarsydda placeringsförslag

Fonder eller aktier? Bekvämt sparande, där du inte behöver hålla koll, eller aktiv sparare? Vi tar fram konkreta förslag på placeringar utifrån dina behov! Placeringsförslagen byggs upp utifrån risk, spartid och hur aktiv du vill vara. Kom igång och placera nu!

Spara bekvämt och enkelt

Med våra bekväma fondval kan du ägna dig åt annat än att hålla koll på ditt sparande och följa med på marknaderna. I stället sköter vi placeringarna åt dig. Läs mer om våra olika bekväma fondval.

Hållbart sparande

Lär dig mer om placeringar

Med ansvarsfulla och hållbara fonder har du möjlighet att låta dina sparpengar påverka. Hållbara fonder ställer höga krav på miljö och socialt ansvar.
Spara hållbart

Grunderna i avkastning, risk och placeringar är bra att kunna när du förvaltar ditt eget sparande.
Fondskola Aktieskola
Fler värdepappersskolor

Rekommendationer, tips och råd

För dig som är en aktiv sparare finns mycket information att ta del av - Swedbanks rekommendationer och analyser, nättidningen Aktiellt och aktie-TV. Prova också våra noggrant utvalda fonder i Fondguiden.

Placera i värdepapper

Prospekt

Prospekt för nyemissioner, börsnoteringar och andra typer av bolagshändelser som Swedbank är med och arrangerar

Aktier analyser, artiklar och bloggar

Aktierekommendationer, nyheter om vad som händer på börsen och mycket mer.

Informationen på denna sida är framställd av Swedbank för allmän distribution. Sidan är framställd i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Stockholm 2014. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg, SE-105 34 Stockholm.