Barn föds inte med fördomar. De får dem av oss vuxna. En av samhällets viktigaste uppgifter är att främja demokrati, rättvisa och respekt för människors lika värde. Ett dynamiskt och vidsynt samhälle välkomnar mångfald och olikheter. Integration handlar inte om att alla ska bli lika. Det handlar om att vi ska acceptera och lära oss uppskatta att vi är olika. Vi som delar dessa värderingar måste ställa oss frågan, hur kan vi på bästa sätt överföra dem till våra barn?

Om vi raserar fördomar på ett ställe så faller de lättare på fler ställen

I Glada Hudik-teatern finns både utvecklingsstörda och normalstörda. De har framgångsrikt jobbat med människors möte över gränserna. Det blir möten där alla lär sig något nytt. Både de som vågar träda fram och berätta om sitt handikapp och de som vågar se olikheten, och acceptera den, växer som människor. Raserar vi fördomar på ett område, faller de faktiskt lättare även på andra områden.

- Det är bra att prata om människors lika värde, men vi måste göra konkreta insatser också. Glada Hudik-teatern har tagit fram en modell för skolor som vi vet fungerar, berättar Pär Johansson, grundare och verksamhetsledare på Glada Hudik-teatern under uppstartsträffen i Sammilsdalsskolan.

Projektet pågår under vårterminen

För projektet finns en omfattande studieplan och många moment där elever och lärare ska reflektera och diskutera hur det tänker om olika värderingar. De ska bland annat att titta på filmen ”Hur många lingon finns det i världen” och sätta sig in i de olika skådespelarna. De ska också se dokumentärserien ”Trollkarlen från Glada Hudik”. Diskussioner och reflektioner kommer att handla om exempelvis alla människors lika värde, hur de ser på olikheter, vad respekt och tolerans är för dem och hur det känns att bli retad eller mobbad.

De kommer också att gå igenom FNs barnkonvention som handlar om barns rättigheter och skriva en klasskonvention för deras egen klass. I projektets slutskede ska de tillsammans titta på Glada Hudik-teaterns tolkning av föreställningen Trollkarlen från Oz i Tegera Arena 26 april. Under våren har de jobbat med musiken och texterna i sångerna till föreställningen.

Pär Johansson, Glada Hudik-teatern:

- Vi vet att ungdomarna kommer att prata om vad de gör i skolan med sina familjer och att det sätter igång mycket tankar hos både elever, lärare och föräldrar, på det viset når skolprojektet ut till vuxenvärlden också, berättar Pär.

I projektet kommer Glada Hudik-teatern även att utbilda utvecklingsstörda i närområdet för att föreläsa om sina handikapp i skolorna.

Fördomsfrihet viktigt för samhällets utveckling

Leksands Sparbank har inga aktieägare, bankens vinst delas istället ut till olika projekt för att utveckla bygden.

- Vi är en Sparbank och finns till för samhällets utveckling. Fördomsfrihet och att se olikheter som tillgångar är grundläggande för ett samhälle som ska utvecklas positivt, därför har vi valt att investera i det här projeket, säger Bo Liljegren, VD på Leksands Sparbank.

Fler projekt och insatser för bygden som Leksands Sparbank stödjer.