Insatsen med ett öppet och fritt trådlöst nätverk på Dalhalla är del i det arbete som nu görs för att modernisera arenan inför framtiden. Ett trådlöst nätverk innebär att det blir lättare för besökare att dela sina konsertupplevelser digitalt, vilket både bidrar positivt till kundupplevelsen men även till en ökad spridning av Dalhalla som besöksmål.

Dessutom möjliggör ett trådöst nätverk direkta TV-sändningar av konserter samt kontantlös verksamhet.

”Dalhalla är ett värdefullt besöksmål i bygden som i sin tur även gynnar flera andra lokala näringar, såsom hotell, handel och turism. Vi har stöttat arenan på olika sätt under flera år. Ett trådlöst nätverk tillgängligt för alla känns som ett naturligt steg för en modern arena och Leksands Sparbank är stolta och glada över att kunna bidra med 110 000 kr till projektet", säger Björn Rinstad, tf VD på Leksands Sparbank.

Förutom stödet från Leksands Sparbank bidrar Dalakraft som leverantör av bredbandetoch Rättvik Event AB går själva in med 75 000 kr.

"Vi är oerhört tacksamma över att Leksands Sparbank och Dalakraft har möjliggjort utbyggnaden av ett fritt wifi till våra besökare. Det är fantastiskt att våra kunder nu ges möjlighet att dela med sig av sina upplevelser på sociala medier och kommunicera med nära och kära," säger Conny Gesar, styrelseordförande på Dalhalla/Rättvik Event.

---

Leksands Sparbank drivs som en fristående bank utan aktieägare. Istället delas vinsten ut till olika utvecklingsprojekt i regionen. Kommuner, organisationer, ideella föreningar, företag och privatpersoner kan ansöka om medel två gånger årligen. De senaste tre åren har 9,8 miljoner kronor delats ut till olika projekt.