– Under vår och höst är det som mindre sjöar där så man knappt kunde gå över. Vi började med provisoriska spångar av bråte från gamla dansbanan, men sen kom vi på att vi kunde söka pengar för att bygga en rejäl bro, säger Mia Bröms som är ordförande i byföreningen och den som drivit på arbetet.

Stigarna är flitigt använda och Drullasbron är en rejäl bro byggd för att klara både rullatorer men även fyrhjulingar. Längs med stigarna kommer byn även sätta upp bänkar så man kan sätta sig ner och vila.

Det planeras även mindre konstinstallationer i anslutning till bänkarna. För de små barnen finns stigar med figurer som dyker upp bakom träd och på stubbar.

– Vi tycker det är ett bra sätt att umgås på, framförallt nu under pandemin. Här kan allt från små barn till 80-åringar med rullator ta sig fram.

Åkersbodarnas stigar är uppmärkta och du tar dig lättast dit genom att åka till den bynära källsorteringsstationen på Åkersbodarna Järnavägen. Där kan man parkera bilen och ta sig ut på stigarna.

– Vi välkomnar alla! Alla stigar är uppmärkta med skyltar och du kan egentligen ta dig hur långt du vill genom att avvika från skyltarna. Annars kommer du upp på Högåsberget där det finns en slogbod och en vacker utsikt över Styrsjön.

Leksands Sparbank är en fristående lokal sparbank utan aktieägare. Varje år återinvesteras bankens vinst i olika projekt som utvecklar bygden. Drullasbron i Åkersbodarna är ett sådant projekt och tilldelades 15 000 kronor från Insatser för bygden.