En fäbod, eller fäbovall är en anläggning med en samling byggnader som stugor, fähus och kokbodar för fäboddrift, var ett vanligt inslag i skog och fjällmarker förr i tiden. Fäboden, som enbart beboddes sommartid, drevs av kvinnor. Dit buffrades böndernas boskap och fick gå fritt uppe på fäboden hela somrarna. Kvinnor och barn tog hand om djuren och tog vara på mjölk, kött och päls till kommande vinter.

Fäbodlivet är en stor del av den svenska kvinnohistoria som glömts bort något Tin vill ändra på. Förra året ansökte Tin bidrag från Leksands Sparbank och Insatser för bygden, för att bygga upp en "sturladdu" för att möjliggöra utbildningar och informationsträffar uppe på fäboden. Leksands Sparbank anser att projektet gynnar hela vår bygd och framtida generationer och stöttar därför projektet med 100 000 kr.

Våren 2017 invigs "sturladdu" uppe på Karl-Tövåsens fäbod.

Se film om projektet.