Fornbybanken anlades under åren 1891-93 och i anslutning till den byggdes den gamla långbryggan som färdigställdes 1908. Bryggan revs sedan på 1930-talet. Rester efter den syns vid nuvarande bryggas landfäste. Den gamla långbryggan med sina 180 meter hade sin funktion när båttrafiken var igång och frakterna av folk och varor krävde en brygga. Längst ut på bryggan fanns ett faktori där varor förvarades i väntan på transport in till land eller på utskeppning till andra bryggor kring Siljan.

Idag står åter en långbrygga med ett faktori längst ut vid Fornbybanken. Genom ideella krafter och ekonomiska bidrag från bland annat Leksands Sparbank har långbryggan som den en gång såg ut återställts. Återigen kan båttrafiken med stora båtar som Engelbrekt och Gustaf Wasa gå in till Fornby. Även små båtar kan lägga till vid bryggan som ligger i anslutning till det stora bryggdäcket.

Långbryggan är ca 200 meter lång och användningsområdet i modern tid förväntas bli olikt dåtidens faktori. Bröllop, dop och fester planeras på bryggan med den vackra utsikten över Siljan.

Leksands Sparbank har stöttat Fornby Gassarvets Byamän i två omgångar där nyttan av långbryggan ses både för de boende i Fornby och Siljansnäs, men även för besöksnäringen.