Det var även Mats som tog fram ritningar på hur en ny brygga skulle kunna se ut. Orsaken till att det blev en ny brygga var att den gamla bryggan var underminerad och i mycket dåligt skick. Det fanns helt enkelt en stor risk att någon skulle göra sig illa.

Istället står nu en 90 meter lång robust brygga med L-stöd längs hela gräskanten, tillgänglig för medlemmar och gäster.

Bryggan som invigdes i slutet av augusti är utrustad med uttag för el och vatten och närheten till Noret skapar förutsättningar för båtliv och besöksnäring.

– Ett stort tack till Solby Maskin AB som hjälpt till med grävning, muddring och grovjobbet och till Leksands Sparbank för del av finansiering, sa Tim Smith, ordförande i båtklubben som även hyllade alla medlemmar som ställt upp och arbetat med bryggan. 

Leksands Sparbank återinvesterar varje år sin vinst i olika projekt i bygden. Leksands Båtklubb har tilldelats 100 000 kronor från Insatser för bygden för att bygga den nya bryggan.