Lederna går i fantastiskt vacker natur och ett historiskt spännande område för timmerflottning från skogarna mellan Leksand och Dala-Floda ner till Dalälven. Längs lederna kommer det att finnas berättelser, foton och information om hur dåtidens skogsindustri och timmerflottningen gick till. I smedjan vid älven nedanför Kyrkan i Dala-Floda har ett flottarmuseum med berättelser om flottningen skapats som en del av projeket. Museet invigdes under komidsommarfesten andra helgen i juli 2018.

Leksands Sparbank stöttar projektet med 226.000 kronor. Delar av projeket beräknas vara klart under sommaren/hösten 2018 och hela projektet ska färdigställas under 2019.