Sedan 1,5 år så har tornet varit stängt då en besiktning visat att besökarnas säkerhet inte kunnat garanteras. Länsstyrelsen söker medel för att återskapa besöksmålet men för detta krävs privata investeringar. Leksands Sparbank går in med 400 000 kr och i och med det så är kraven på privata investeringar fullgjorda.

– Vi ser väldigt positivt på utvecklingen i Siljansbygden, inte minst för besöksnäringen säger Bo Liljegren VD för Leksands Sparbank. Det som skiljer en vanlig bank från en Sparbank är att våra vinster investeras för att bygden ska utvecklas. Vi tror att denna investering kommer att innebära just utveckling fortsätter Bo Liljegren.

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige och en mycket viktig näring för hela Siljansbygden. En framgångsrik besöksnäring innebär dessutom ökad omsättning för många fler branscher såsom handel och transport.

– För oss i Siljansnäs så är sparbankens insats av mycket stor betydelse säger Christer Alm från Sockenföreningen i Siljansnäs. Området kring utsiktstornet och Naturum är av yttersta vikt för områdets attraktivitet och Sockenföreningen och samhället är väldigt glada över att Länsstyrelsen vill satsa på sina fastigheter i Siljansnäs fortsätter Christer.

Stödet från Leksands Sparbank innebär inte att Länsstyrelsens planer att uppföra ett nytt torn är i hamn. Stödet på 400 000 kr betyder däremot att förutsättningarna kraftigt förbättrats att få ett nytt och handikappanpassat torn med hiss till sommaren 2018.

Mer om utsiktstornet 

Se film

Artikel: Kontantbidrag ger hopp för "monument" över Siljansbygdens turismutveckling (dt.se 2016-12-14)