Leksands Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Dataskyddsombud, Leksands Sparbank, Box 77, 793 22 Leksand. Alternativt via e-post: