Leksands Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: 
Svealands Risk & Compliance AB
Dataskyddsombud - Leksands Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro.

Alternativt via e-post: