Under ett antal år arbetade vi banker i ett nordiskt initiativ under namnet P27. När de danska bankerna drog sig ur initiativet under våren 2023, startade P27 ett nytt projekt tillsammans Bankgirot som ska fokusera på att bygga en modern svensk infrastruktur för betalningar, i nära samarbete med oss svenska banker.

Det betyder att vissa tjänster och produkter kommer att fungera annorlunda jämfört med hur dessa fungerar idag och förändringarna kommer att ske stegvis.