Vi är en fristående sparbank utan aktieägare. Istället delas den vinst vi gör ut till olika projekt vårt verksamhetsområde, det vi kallar Insatser för bygden.

Dessutom har vi ett stort engagemang i det lokala föreningslivet. Genom bland annat sponsring ser vi till att stötta och göra det möjligt för de som bor här att ha en meningsfull fritid.

Genom att låna ut pengar till privatpersoner och företag i regionen, hjälper vi också till att driva utvecklingen framåt i vårt närområde. Självklart arbetar vi också aktivt med hållbarhet, ur flera olika perspektiv.