Vi är en fristående sparbank utan aktieägare, istället delas den vinst vi gör ut till olika projekt i bygden. Dessutom har vi ett stort engagemang i det lokala föreningslivet, huvudsakligen genom sponsring. Genom att låna ut pengar till privatpersoner och företag i regionen, hjälper vi också till att driva utvecklingen framåt i vår bygd. Leksands Sparbank arbetar också aktivt med hållbarhet.