Meny
Samhällsengagemang
Jobba hos oss
Kontakta oss

Visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Leksands Sparbank en rutin för visselblåsning (whistleblowing). 

Leksands Sparbank har interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Leksands Sparbank uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion. Mer information om vår hantering av kundklagomål.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Rapportera externt

Vi uppmuntrar dig att rapportera dina misstankar via bankens visselblåsarfunktion men anmälan om misstänkta brott mot finansmarknadsregler kan även skickas till Finansinspektionen och brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta visselblåsarfunktionen

Svealands Risk och Compliance AB
Compliancefunktionen / Leksands Sparbank
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Du kan även kontakta Compliancefunktionen via telefon eller mejl, se kontaktuppgifter på svearc.se/kontakt.

Alternativt kan du rapportera via bankens styrelseordförande.