Beslut om stöd till nya insatser för bygden tas två gånger om året, en gång på våren och en på hösten. Sista ansökningsdatum på våren är 31 mars och på hösten 30 september.

Ansök om insatser för bygden här

Förutom våra insatser för bygden är Leksands Sparbank även med och sponsrar många av bygdens föreningar. Läs gärna mer om vårt sponsringsarbete här.