Vi vet att våra kunder värdesätter en personlig kontakt och därför arbetar de flesta av oss ute på våra kontor där vi dagligen möter våra kunder.

För att kunna leva upp till kundens krav på kompetens hos våra medarbetare är utbildningsfrågor en viktig del av vårt interna utvecklingsarbete. Våra rådgivare är utbildade enligt de nya kraven på rådgivningsansvar och konsumentskydd för bankkunder.

Vi deltar alla aktivt i den årliga affärsplaneringen och är med och sätter upp våra affärsmål kommande år.

Om du som vi sätter högt värde på sparbanksidén, att arbeta för en hållbar och levande Siljansbygd där vår vinst går tillbaka till bygden, och finner glädje i att göra det bästa för våra kunder är du välkommen att söka jobb hos oss!

PS. Leksands Sparbank är anslutna till Rekryteringslots Dalarna där privata och offentliga arbetsgivare samarbetar kring kompetens och rekrytering samt erbjuder medflyttarservice. Läs gärna mer här: www.rekryteringslots.se