Räkningar som kan betalas

Kostnader för begravningen och andra löpande utgifter utställda i den avlidnes eller dödsboets namn kan betalas. Exempel på sådana kostnader är hyra, el, telefon, hemtjänst med mera.

Tillgångarna som finns på dödsboets konton ska i första hand användas till att betala begravningen med tillhörande kostnader.

Räkningar som inte kan betalas

Räkningar som inte kan betraktas som löpande kostnader eller är utställda i dödsboets namn
Räkningar utställda till efterlevande make/maka
Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto
Betalningar till utlandet

Utbetalningskort

Har dödsboet fått ett utbetalningskort i den avlidnes namn tas det med till kontoret för insättning på dödsboets konto. Var uppmärksam på sista giltighetsdatum på utbetalningskortet.

Gör så här

  1. Samla ihop dödsboets räkningar
  2. Spar alla kvitton
  3. Besök något av våra tre kontor i Leksand, Djurås eller Rättvik