För att motverka risk för penningtvätt och finansiering av terrorism ska banken ha god kundkännedom om sina kunder och även kunna lämna kontrolluppgifter till Skatteverket. Det innebär att banken ställer frågor till dig som kund om var du är skattskyldig.