Vid en rådgivning ska vi tillsammans komma fram till vilka placeringar som passar dig bäst. Syftet med genomgången är att vi ska säkerställa att den tjänst du vill köpa verkligen uppfyller dina krav och förväntningar.

Första gången du köper värdepapper som definieras som komplicerade föreskriver reglerna att banken ska ställa ett antal frågor. Syftet är att vi ska försäkra oss om att du har betryggande kunskaper om och erfarenheter av de värdepapper som du tänker köpa. Rutinen kallas passandebedömning.