Sagolandet Tomteland i Gesunda utanför Mora har vuxit snabbt sedan ägarfamiljen Collett tog över 2018. De har fördubblat antalet besökare i parken, från 35–40 000 besökare per år till drygt 80 000. Likaså har antalet anställda, de flesta säsongsanställda, fördubblats i takt med att sagoparken utökat antalet världar, miljöer, karaktärer, teater- och musikinslag.

– Nästa steg är att klara av tillväxten, just nu har vi lite växtvärk. Det gäller att hitta en balans i organisationen och få så pass bra ekonomi att jag och Tommy kan jobba mer med framtidsprojekt och vara mer strategiska. Just nu hamnar vi rätt mycket i den dagliga driften. Så det är ett konkret mål vi har. Det andra är att komma upp i 100 000 besökare årligen, säger vd Camilla Collett, som äger och driver Sagolandet Tomteland tillsammans med maken Tommy och barnen Leo, Saga och Tindra.

Ser fram emot spetskompetensen

När möjligheten att under två år vara med i Navigator var det därför ingen tvekan.

– När vi förstod omfattningen av vad programmet innebär var det inte så mycket att fundera på. Det här blir en boost för oss och vårt företagande plus att det är väldigt bra tajming. Vi har vuxit väldigt fort och behöver balansera verksamheten för att komma vidare och nå våra mål. Jag ser framför mig att vi kommer att ha mycket verkstad tillsammans med kompetenserna som väljs in och handplockas till oss.

I Navigator-konceptet ingår att varje deltagande företag får tillgång fyra externa spetskompetenser, så kallade coacher. De fyra coacherna handplockas specifikt till varje företag.

– Vi vill få tillgång till spetskompetens som vi själva inte besitter, samt helst också experter på vår bransch. Eller någon som gjort samma resa som vi, som ser i vilket skede vi befinner oss och kan ge input kring hur vi ska tänka. Vi har haft några önskemål och förslag på personer, så det ska bli väldigt spännande att se vilka det blir.

Vågar kasta sig ut

Att Sagolandet Tomteland växer och utvecklas handlar inte bara om att företaget ska nå sina mål. För Camilla och resten av familjen Collett handlar det lika mycket om att vara en motor i lokalsamhället. Där är hon glad att det finns aktörer som Leksands Sparbank och Dalarna Science Park, som satsar på bygden genom exempelvis program som Navigator.

– Sen har vi företagare också ett ansvar i att utveckla platsen vi verkar på och bidra till att den frodas. Vi kan inte bara köra på i vår egen business, utan måste också tänka på samhällsutveckling. Framför allt i arbetet med att locka fler att bo och verka här. Så jag ser oss som viktiga ambassadörer för Dalarna. Vi är en vanlig familj som har vågat satsa och kasta oss ut. Det hade vi kanske inte gjort om vi inte haft Leksands Sparbank som partner, som trott på och uppmuntrat oss.

Läs mer om Navigator (länk)