Meny
Samhällsengagemang
Jobba hos oss
Kontakta oss

Robotprogrammering på skolschemat med Science Dalatour

Projektet Science Dalatour ska stärka digital och teknisk kompetens hos runt 1500 elever och lärare på låg- och mellanstadiet. Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av ett roligt, utmanande och lärorikt upplägg som leds av pedagoger från 2047 Science Center. Nu erbjuds samtliga skolor i Rättvik, Gagnef och Leksands kommuner kostnadsfri medverkan.

Science Dalatour i Siljansbygden ska väcka intresse för teknik och naturvetenskap och därmed bidra till att säkra länets framtida kompetensförsörjning. Via projektet erbjuds lärare fortbildning och elever får lektioner i kreativ och praktisk programmering.

Rättvik är först ut under vårterminen 2024, innan projektet går vidare till Gagnef under höstterminen och avslutas i Leksand våren 2025. Genom projektet får elever lektioner i kreativ och praktisk programmering som ska väcka intresset för teknik och naturvetenskap. Allt under ledning av erfarna pedagoger från 2047 Science Center.

"2047 Science Center jobbar för att sprida kunskap och skapa intresse för teknik och naturvetenskap i hela länet, så Leksands Sparbanks stöd ger oss möjlighet att nå ännu fler elever och lärare. Science Dalatour blev riktigt uppskattat när vi tidigare genomförde projektet i södra Dalarna. Spännande, klurigt och framför allt roligt, var några av omdömena. Nu ser vi verkligen fram emot att besöka skolorna i Rättvik, Gagnef och Leksand", säger Linda Axelsson Karlqvist, projektledare och ansvarig pedagog för Science Dalatour. 

Eleverna får lära sig grunderna i programmering med hjälp av LEGO Education i ett roligt, utmanande och lärorikt upplägg. I årskurs 1–3 kommer man jobba med temat ”Vår stad” och i årskurs 4–6 är temat ”Framtidens fordon”. Lågstadieeleverna får bland annat bygga och programmera ett vindkraftverk, medan de äldre eleverna kommer att programmera ett fordon som ska ta sig runt Siljan och utföra ett antal uppdrag.

”Om vi kan vara med och förse våra barn och unga med viktiga verktyg för framtiden är det en självklarhet för oss. Vi vet att den här typen av kompetens kommer att vara nödvändig, så att få testa och förhoppningsvis bli ännu mer nyfiken i skolan har bara fördelar. Det var en självklarhet för oss att kroka arm med 2047 Science Center och göra den här satsningen. För oss handlar det om ett sätt att framtidssäkra bygden, för att på lång sikt också vara med och säkra regionens kompetensförsörjning”, säger Jonas Heimer, marknadschef på Leksands Sparbank.

Om Science Dalatour

  • Projektet Science Dalatour har som mål att tillgängliggöra teknik för alla och på så vis stärka innovationsförmågan och attraktiviteten inom ämnesområdet i Dalarna.
  • Det fokuserar också på att stärka digital och teknisk kompetens hos skolelever och lärare, vilket på lång sikt kommer att bidra till ett bättre rekryteringsläge för att kompetenssäkra inom områden där vi idag vet att det råder brist på arbetskraft. Vi måste jobba på bred front för att regionen och landet ska kunna vara i teknisk framkant genom att efterfrågade och rätt kompetenser kan tillsättas framledes.
  • I Rättvik, Gagnef och Leksands kommun finns det ca 100 klasser i årskurs 1–6. Projektet strävar efter att besöka alla klasser under projekttiden.
  • Pedagoger från 2047 Science Center åker ut till skolorna där de genomför fortbildning för lärare och praktiska lektioner med eleverna.  Aktiviteterna genomförs med materiel från LEGO Education.
Linda Axelsson Karlqvist.
Linda Axelsson Karlqvist, är projektledare och ansvarig pedagog för Science Dalatour.

Om 2047 Science Center

2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. De är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. De arbetar med pedagogisk verksamhet mot skolan, projekt i samverkan med näringsliv, skola och akademi samt har en experimentmiljö i Borlänge som är öppen för allmänheten.

Projekten 2047 Science Center genomför i samverkan med skola, näringsliv och akademi kan skilja sig mycket åt, men har ofta sin utgångspunkt i att främja kompetensförsörjning inom tekniska och naturvetenskapliga yrken eller att bidra till utveckling av pedagogik inom teknik och naturvetenskap.

Läs mer på 2047 Science Centers hemsida (länk).