Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss
Samhällsengagemang

Vi är ingen vanlig bank

noordinarybank

Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker

Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. Till exempel har en sparbank inga aktieägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanken istället av huvudmän, som direkt eller indirekt väljs av kommunfullmäktige i bankens verksamhetsområde. I Leksands Sparbanks fall väljs hälften av huvudmännen av av Leksands, Rättviks och Gagnefs kommun medan återstående hälft väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen väljer sedan bankens styrelse som i sin tur utser VD.

En lokal bank med samhällsengagemang

Att en Sparbank inte har några ägare medför att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbanken gör vinst. Istället har en Sparbank möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter den är verksam. Leksands Sparbank stödjer många olika föreningar, projekt och evenemang inom idrott, kultur, samhälle och skola. Vi vill bidra till vårt verksamhetsområdes bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang.

Genom våra grundvärderingar om långsiktighet, lokala förankring och samhällsansvar spelar sparbankerna en viktig roll för tillväxt och utveckling. Så trots att sparbanksidén har närmare 200 år på nacken känns den idag mer aktuell än någonsin.

Vårt överskott går till bygden

Leksands Sparbank är en fristående och lokal Sparbank och den enda banken i världen med huvudkontor vid Siljan. Som Sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse. Allt vårt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, bygden och föreningslivet.