Hoppa till textinnehållet

Ekonomisk information

Leksands Sparbank är en självständig och starkt lokalt förankrad bank, en bank med anor och sikte på framtiden som ska vara det självklara valet för privatpersoner och företagare i vår bygd.

Årsredovisning

Nya och gamla årsredovisningar

 

Kapitaltäckning

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Leksands Sparbank org.nr 583201-2529 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering

Likviditetsrisk

Enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag FFFS 2010:7.