Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Mother and two kids in towels sitting on a bridge.

Leksands Sparbank samhällsengagemang började för snart 150 år sedan när banken grundades. För oss är hållbarhetsarbetet av största vikt och vi arbetar aktivt med frågor kring miljö, men även social och ekonomisk hållbarhet. Som en fristående sparbank utan aktieägare delas vår vinst tillbaka till bygden, dessutom stöttar vi över 60 ideella föreningar.

Vårt hållbarhetsarbete - några exempel

Solpaneler taket

För att minska vårt klimatavtryck har vi på huvudkontoret i Leksand installerat solpaneler på taket. Panelerna installerades i samband med vår ombyggnation 2016 av det Djurmo-baserade företaget Svesol.

Laddstolpar till el- och hybridbilar

På parkeringen på baksidan av vårt kontor i Leksand finns numera ett antal laddstolpar, där vem som helst med el- eller hybridbil är välkommen att ladda sitt fordon - utan kostnad såklart. Dessutom är bankens egna personalbilar laddningsbara. 

Hållbarhetscoach

Genom den ideella organisationen Sustainergies kommer vi under november 2019 till maj 2020 att tilldelas en student som ska göra en nulägesanalys på det hållbarhetsarbete vi gör idag och vad vårt nästa steg bör bli.

 

Fokus kommer att ligga på att integrera FNs 17 globala hållbarhetsmål i vår verksamhet och att guida kring vilka av dessa vi bör koncentrera oss på och hur. Målet är att både vi och våra kunder ska bli mer klimatvänliga. 

Att lära unga ekonomi

Vi vill inspirera barn och ungdomar till att ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid. Ett exempel är initiativet Ung Ekonomi där vi erbjuder föreläsningar i skolorna.

Hållbarhet för Leksands Sparbank

Vi är övertygade om att ökad hållbarhet i affären ger våra kunder ett ökat mervärde och att vi bygger en mer hållbar affärsverksamhet tillsammans. Vi vill ta en mer aktiv roll för ett stabilare klimat, både själva och genom att hjälpa våra kunder.

Viktigt att förstå privat- och samhällsekonomi

Vi analyserar sånt som påverkar hushållens ekonomi för att hjälpa hushållen att förstå sin privatekonomi och få kunskap om hur de kan påverka den.