Meny
Insatser för bygden
Jobba hos oss
Kontakta oss
Samhällsengagemang

3D-skrivare gör eleverna redo för framtiden

”Nu kan eleverna skriva ut prototyper, vrida och vända på dem, känna hur saker och ting blir. Helt enkelt få en bättre uppfattning om slutresultatet. Så de nya 3D-skrivarna är verkligen ett stort lyft", säger Glenn Sanddahl, lärare på Leksands Gymnasium, samtidigt som han demonstrerar hur de fyra sprillans nya 3D-skrivarna fungerar. 

”Att eleverna får lära sig använda 3D-skrivare och vet hur de fungerar är viktigt. De används mer och mer inom industrin just nu att det är därmed viktig kompetens att ha med sig ut i arbetslivet.”

Eleverna på skolans teknikprogram med inriktning på mot design och produktutveckling gör allt från att rita upp modellen i CAD och föra över ritningen i 3D-programmet till att sen sätta in det hela i själva skrivaren. Genom att jobba genom hela processen från start till mål får de också en god uppfattning om helheten, enligt Glenn.

Skolans teknikelever har dessutom fått testa sina kunskaper i skarpa uppdrag. Skolans idrottslärare behövde till exempel en sprint som låste pingisborden i ett visst läge, en annan lärare behövde en upphängningsanordning för sina verktyg.

”De får hitta lösningar på verkliga problem, ta fram förslag på lösningar, skriva ut prototyper i 3D-skrivaren och sen testa hur de fungerar. Vi brukar också hämta färdiga ritningar från nätet som vi printar ut och som eleverna sen får skruva ihop så att delarna passar. Här senast jobbade vi med en V8-motor och det är något helt annat när man själv får skriva ihop alla delar, det blir en verklig vinst för både lärandet och förståelsen”, avslutar Glenn.

---

Vi på Leksands Sparbank har varit med och finansierat de nya 3D-skrivarna via våra insatser för bygden.

Glenn Sandahl, tekniklärare på Leksands Gymnasium, framför de nya 3D-skrivarna.

Ansök om Insatser för bygden

Kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar och privatpersoner kan ansöka om ekonomiskt stöd via "Insatser för bygden". Det är vårt sätt att återivestera sparbankens överskott i bygden, så att pengarna stannar här och gör nytta för föreningar, projekt och evenemang i vårt närområde.